Información

Título:
Sentencia arbitral, donada, e promulgada en les obres de murs e valls, lo compromes de la qual fon iniciat sots Calend. de quarta die Augusti, Anno à Natiuitate Domini M.CCCC.VI. rebuda e closa per... en Domingo de la Guerola, e en Matheu Blanch Notaris ...
Autor:
Fàbrica de murs i valls (València)
Materia:
Fàbrica de murs i valls (València)

Ediciones y traducciones

Sentencia arbitral, donada, e promulgada en les obres de murs e valls, lo compromes de la qual fon iniciat sots Calend. .... catalán

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Formatos

Sentencia arbitral, donada, e promulgada en les obres de murs e valls, lo compromes de la qual fon iniciat sots Calend. ...

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

RDF JSON