Más información

Título:
Ficció autobiogràfica i experiència lírica a la "Tragèdia de Caldesa" de Joan Roís de Corella
Forma de obra:
Estudios críticos
Autor:
Badia, Lola
Materia:
Roís de Corella, Joan, 1435-1497

Ediciones y traducciones

Expresión
Ficció autobiogràfica i experiència lírica a la "Tragèdia de Caldesa" de Joan Roís de Corella. catalán

Edició digital basada en l'edició de Homenaje al profesor Antonio Vilanova, II, Barcelona, Universidad de Barcelona, Departamento de Filología Española, 1989, pp. 75-93. Reed. corregida dins Lola Badia, Tradició i modernitat als segles XIV i XV. Estudis de cultura literària i lectures d'Ausiàs March, València/Barcelona, Institut de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat , pp. 73-9 (Biblioteca Sanchis Guarner, 25)

RDF JSON