Más información

Título:
Joan Roís de Corella. Introducció a una concordança de les seves obres
Forma de obra:
Estudios críticos
Autor:
Wittlin, Curt J.
Materia:
Roís de Corella, Joan, 1435-1497

Ediciones y traducciones

Expresión
Joan Roís de Corella. Introducció a una concordança de les seves obres. catalán

Edició digital a partir de l'edició de Rafael Alemany, Antoni Ferrando i Lluís B. Meseguer (eds.), Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant-Elx, 9-14 de setembre de 1991), I, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat ; Universitats d'Alacant, de València i Jaume I, 1993, pp. 327-366

RDF JSON