Información

Título:
Ara ojats queus notifiquen y fan a saber de part de la S.C.R. Magestat, e per aquella de part del illustrisimo y excellentissimo senyor Don Luys Carrillo de Toledo, Marques de Carazena, ... loctinent y capita general en la present ciutat y Regne de Valencia, que per quant ... haurie[n] desterrat o prohibit los reals castellans, axi senzillos, com de a dos, de a quatre y de a huit cercenats y diminuts ... proueheix y mana, que ningu sia gosat de comprar, o rebre ... reals alguns dels desus dits a meyns preu ...
Forma de obra:
Libros de texto
Autor:
Valencia (Reino)
Materia:
Derecho -- Valencia (Reino) -- Legislación -- Obras anteriores a 1800
Materia:
Moneda -- Derecho -- Valencia (Reino) -- Legislación -- Obras anteriores a 1800
Materia:
Política monetaria -- Valencia (Reino) -- Obras anteriores a 1800

Ediciones y traducciones

Ara ojats queus notifiquen y fan a saber de part de la S.C.R. Magestat, e per aquella de part del illustrisimo y excelle.... catalán

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca

Formatos

Ara ojats queus notifiquen y fan a saber de part de la S.C.R. Magestat, e per aquella de part del illustrisimo y excelle...

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca

RDF JSON