Información

Título:
Ara ojats queus notifiquen y fan a saber de part de la S.C.R. Magestat e per aquella de part del illustrissimo y excellentissimo Don Luis Carrillo de Toledo, marques de Carazena ... loctinent y capita general en la pesent ciutat y Regne de Valencia, que per quant ... se han imposat diuerses penes contra les persones en poder de les quals se trobaran molles o altres instruments pera fabricar falsa moneda de or, o de argent o de billo ...
Forma de obra:
Libros de texto
Autor:
Valencia (Reino)
Materia:
Derecho -- Valencia (Reino) -- Legislación -- Obras anteriores a 1800
Materia:
Falsificación de monedas -- Valencia (Reino) -- Obras anteriores a 1800
Materia:
Moneda -- Derecho -- Valencia (Reino) -- Legislación -- Obras anteriores a 1800

Ediciones y traducciones

Ara ojats queus notifiquen y fan a saber de part de la S.C.R. Magestat e per aquella de part del illustrissimo y excelle.... catalán

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca

Formatos

Ara ojats queus notifiquen y fan a saber de part de la S.C.R. Magestat e per aquella de part del illustrissimo y excelle...

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca

RDF JSON