Información

Título:
Chronica de Espanya fins aci no diuulgada: que tracta dels nobles e inuictissims reys dels gots, y gestes de aquells y dels co[m]tes de Barcelona e reys de Arago ...
Autor:
Carbonell, Pere Miquel, 1434-1517
Materia:
Aragó -- Història

Ediciones y traducciones

Chronica de Espanya fins aci no diuulgada: que tracta dels nobles e inuictissims reys dels gots, y gestes de aquells y d.... español

Reproducció digital de Barcelona, per Carles Amoros y ha despesas de ... Jaume Manescal y ... Raphael Deuder Major y ... Jonot Gordiola y ... Jonot Trinxer ..., 15 noembre 1546 [i.e. 1547]. Localització: Biblioteca de Catalunya. Sig. 12-V-65

Formatos

Chronica de Espanya fins aci no diuulgada: que tracta dels nobles e inuictissims reys dels gots, y gestes de aquells y d...

Reproducció digital de Barcelona, per Carles Amoros y ha despesas de ... Jaume Manescal y ... Raphael Deuder Major y ... Jonot Gordiola y ... Jonot Trinxer ..., 15 noembre 1546 [i.e. 1547]. Localitz...

RDF JSON