Información

Título:
Lo Rat-Penat : Periódich Lliterari Quincenal
Forma de obra:
Publicaciones periódicas

Ediciones y traducciones

Lo Rat-Penat : Periódich Lliterari Quincenal. catalán

Edició digital de l'edició de València, 1884-1885. Reproducció digital a partir de l'edició facsímilar de Blasco, Ricard, Constantí Llombart i Lo Rat-Penat : Periódich Lliterari Quincenal València, Diputació de València, 1985.

Formatos

Lo Rat-Penat : Periódich Lliterari Quincenal / orgue oficial de la societat de amadors de les glories valencianes; redac...

Edició digital de l'edició de València, 1884-1885. Reproducció digital a partir de l'edició facsímilar de Blasco, Ricard, Constantí Llombart i Lo Rat-Penat : Periódich Lliterari Quincenal València...

RDF JSON