Información

Título:
Nos Pere Marti preuere sot sacrista d[e]la seu rege[n]t de Vicari G[e]neral ... aq[ue]st flagell de pestile[n]cia p[er] la sua special intercessio ... dona[ra] ... ... p[er] q[ue] sia special intercessor y aduocat n[ost]re co[n]tra aq[ue]st flagell de pestilencia ...
Autor:
Valencia (Archidiócesis). Vicario General (Pedro Martí)
Autor:
Martí, Pere
Materia:
Pesta-València-S.XVI
Materia:
Peste-València-S.XVI

Ediciones y traducciones

Formatos

RDF JSON