Información

Título:
Segona part ahon se referix el modo com perdem lo temps homens y dònes per anàr à veure bolar la bola
Materia:
Plecs de cordell-València-S. XVIII
Materia:
Pliegos de cordel-Valencia-S. XVIII

Ediciones y traducciones

Formatos

RDF JSON