Información

Título:
Furs, capitols, prouisions e actes de cort fets per... Don Phelip princep e primogenit... del emperador y rey ... e Gobernador general dels regnes de la Corona de Arago : en les corts generals per aquell celebrades als regnicols de la ciutat y regne de Valencia, en la vila de Monço, en lo any MDXXXXVII
Autor:
València (regne). Corts
Materia:
Fueros-València (Regne)
Materia:
Furs-València (Regne)

Ediciones y traducciones

Formatos

RDF JSON