Información

Título:
Real Pragmatica sobre lo reparo dels danys que resulten de les nullitats ques dihuen de les sentencies ab vots del Supremo Consell y reuisions de les prouisions interlocutories ques demanem cum toto Regio Consilio
Materia:
València-Administració-S.XVII
Materia:
València-Administración-S.XVII

Ediciones y traducciones

Formatos

RDF JSON