Información

Título:
Fábula macarrónica ó consulta que han tingut el Rat Penal de Valencia en lo Lleó dels Blanquers, sobre cèrta disposició que juçgá convenient, pera mes solemniçar el Arribo de les Magestats
Materia:
Festes reials-València
Materia:
Fiestas reales-València
Materia:
Plecs de cordell-València-S.XIX
Materia:
Pliegos de cordel-València-S.XIX

Ediciones y traducciones

Formatos

RDF JSON