Información

Título:
Coloqui nou molt gracios y entretengut, hon se referixen al peu de la lletra totes les cosetes que dehuen previndre les señoretes abans de parir, sujeccio que han de tendre al marit, y atres circunstancies que han de guardar les casades ...
Autor:
Ros, Carlos, 1703-1773
Materia:
Plecs de cordell-València-S. XVIII
Materia:
Pliegos de cordel-Valencia-S. XVIII

Ediciones y traducciones

Formatos

RDF JSON