Información

Título:
Rahonament, y coloqui nou, hon se reciten les fatigues, y treballs que passen los casats, curts de havers : declarant quant y a quina etat se poden casar los pobres, que perals richs tota hora es bona
Autor:
Ros, Carlos, 1703-1773
Materia:
Plecs de cordell-València-S. XVIII
Materia:
Pliegos de cordel-Valencia-S. XVIII

Ediciones y traducciones

Formatos

RDF JSON