Información

Título:
Coloqui nou, pera riures de bona gana, sobre els sombreros rufaldats, plomalls de les escofies, y llistes de canari que practiquen els fadrins : com tambe les divises, o usanses de les fadrines, y algunes viudes que aspiren a casarse : que mes llargament vora el curios Llechiste en este primer coloqui
Autor:
Laborda, Agustín, 1714-1776
Materia:
Plecs de cordell-València-S. XVIII
Materia:
Pliegos de cordel-Valencia-S. XVIII

Ediciones y traducciones

Formatos

RDF JSON