Información

Título:
Coloqui nou, tracta de tot lo que solen passar els homens, desde que es posen a festechar, hasta aver parit la dona, y dels dañs que es seguixen, segons les calitats, y propensions de algunes de helles : asi de que els homens es puguen lliurar en tems [sic]
Materia:
Plecs de cordell-València-S. XVIII
Materia:
Pliegos de cordel-Valencia-S. XVIII

Ediciones y traducciones

Formatos

RDF JSON