Información

Título:
Rahonament entre Chimo el gros del cami de Arrancapinos, y el tio Joan Senen de Patraix, ahon se referixen els motius que té la ciutat de Valencia pera festetjar al beato Juan de Ribera ... en les festes que se han de eixecutar ...
Autor:
Imprenta del Diari
Materia:
Plecs de cordell-València-S.XVIII
Materia:
Pliegos de cordel-València-S.XVIII

Ediciones y traducciones

Formatos

RDF JSON