Información

Título:
Segona part en la que es referix com el tio Joan Senen de Patraix habentsen entrat dins Valencia, al pasar junt al mercat, encontrà al seu gran amigatjo Chimo el Gros ...
Materia:
Plecs de cordell-València-S. XVIII
Materia:
Pliegos de cordel-Valencia-S. XVIII
Materia:
Joan de Ribera , Sant-Beatificació-Festes-València-1797
Materia:
Juan de Ribera , Santo-Beatificacion-Fiestas-Valencia-1797

Ediciones y traducciones

Formatos

RDF JSON