Información

Título:
El pardal Sisó que esta dalt del campanil de la Esglesia de Sent Joan, atarantat al veure la barahunda que es movia en la plaza del mercat ab motiu de les festes de la beatificació del B. Juan de Ribera ... veent els andamis que posaba el clero ... prengué vol, y ...divisa al Dragó : [primera (-segona) part]
Autor:
Estevan i Cervera, Miquel, 1795-1825
Autor:
Leon, Carlos, s. XVIII
Materia:
Plecs de cordell-València-S.XVIII
Materia:
Pliegos de cordel-València-S.XVIII

Ediciones y traducciones

Formatos

RDF JSON