Información

Título:
Tito Bufalampolla, y Sento el Formal, habent oit llegir el Rahonament del Pardal Sisó y el Dragó del Colegi, determiná aquell anar à Sent Joan à fi de averiguar si el dit Sisó li respondrá à les preguntes que vol ferli ... : segona part
Autor:
Leon, Carlos, s. XVIII
Materia:
Plecs de cordell-València-S. XVIII
Materia:
Pliegos de cordel-Valencia-S. XVIII
Materia:
Joan de Ribera , Sant-Beatificació-Festes-València-1797
Materia:
Juan de Ribera , Santo-Beatificacion-Fiestas-Valencia-1797

Ediciones y traducciones

Formatos

RDF JSON