Más información

Título:
Aproximacións ao estudo do "vocabulario trobadoresco"
Forma de obra:
Estudios críticos
Materia:
Gallego (Lengua) -- Lexicografía
Materia:
Portugués (Lengua) -- Lexicografía
Materia:
Poesía galaico-portuguesa -- Crítica textual

Ediciones y traducciones

Expresión
Aproximacións ao estudo do "vocabulario trobadoresco". gallego@es

Edición digital a partir de Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2010

RDF JSON