Información

Título:
Romanç nou : curios y entretengut, hon es referixen els jochs, entreteniments e invencions que els gichs de Valencia eixerciten en lo transcrus del any, per els carrers y places de la ciutat, generals, sens guardar orde, jà de nit, jà de dia, y mes en la nit quant fà lunèta ; primera [-segona] part
Autor:
Ros, Carlos, 1703-1773
Materia:
Pliegos de cordel-València-S.XVIII
Materia:
Literatura de canya i cordill-València-S.XVIII

Ediciones y traducciones

Romanç nou : curios y entretengut, hon es referixen els jochs, entreteniments e invencions que els gichs de Valencia eix.... valenciano

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu

Formatos

Romanç nou : curios y entretengut, hon es referixen els jochs, entreteniments e invencions que els gichs de Valencia eix...

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu

RDF JSON