Un recull de miracles de Santa Maria, procedent de Ripoll, i les Cantigues d' Alfons el Savi

Expresión

Exportar

Manifestaciones asociadas

Realizar otra búsqueda