Chroniques de Espãya fins aci no diuulgades : que tracta d'ls ... reys dels gots ... y dels cotes de Barcelona e reys de Arago : ab moltes coses dignes de perpetua memoria

Expresión

Exportar

Manifestaciones asociadas

Realizar otra búsqueda