Le breviari d'amor. Inc.: Per ço cascun lo seny e l'enteniment (h. I)... Exp.: Finito libro sit laus et gloria Christo. Amen (h. CLXIIIIv)

Expresión

Exportar

Manifestaciones asociadas

Realizar otra búsqueda