Furs, capitols, prouisions e actes de cort fets enlo any MDxxxiij: nouame[n]t esta[m]pats e rubricats: e ab remissions d[e] diuersos furs e priuilegis sobre aq[ue]lls ara nouament acotades

Expresión

  • Identificador: 207381
  • Idioma:

Exportar

Manifestaciones asociadas

Realizar otra búsqueda