Chronica, o descripcio dels fets, e hazanyes del inclyt rey don Iaume primer rey Darago [sic], de Mallorques, e de Valencia ... e de molts de sos descendents

Expresión

Exportar

Manifestaciones asociadas

Realizar otra búsqueda