Ioannou grammatikou tou Philoponou Eis ta protera analytica tou Aristotelous hypomnema. Magentinou Scholia eis ta auta synotis peri ton syllogismon = Ioan. Gram. Philoponi Comentaria in priora analytica Aristotelis. Magentini Comentaria in eadem libellus de syllogismis

Expresión

Exportar

Manifestaciones asociadas

Realizar otra búsqueda