Furs, capitols, prouisions e actes de Cort, fets y atorgats per ... don Phelip ... en les Corts generals per aquell celebrades als regnicols de la Ciutat y Regne de Valencia, en la vila de Monço, en lo Any M.DC.XXVI

Expresión

Exportar

Manifestaciones asociadas

Realizar otra búsqueda