Instruccions per la ensenyansa de minyons / escritas per lo Rt. Baldiri Rexach ... obra utilissima per la instrucció dels minyons, y descans dels mestres, ab laminas finas pera apendrer be de escriurer ...

Realizar otra búsqueda