Pronostich per lany Mill.D.XXXIII: e durara en part fins çerca del any M.D.XXXVI / compost per lo Reverent mestre Gaspar. G. Molera

Realizar otra búsqueda