Furs, capitols, prouisions, e actes de cort, fets y atorgats per S.C.R.M. del Rey Don Phelip nostre senyor ara gloriosament regnant, en les Corts generals per aquell celebrades als regnicols de la ciutat y regne de Valencia, en la vila de Monço, en lo any MDLXIII

Realizar otra búsqueda