Chronica, o commentari del gloriosissim e invictissim Rey en Iacme .. e scrita per aquell en sa llengua natural ... e treyta del Archiu del Molt Magnifich Rational de la Insigne ciutat de Valencia hon stava custodiada / Crònica de Jaume I; llibre dels fets

Realizar otra búsqueda