Les obres del valeros y extrenu caualler uigil y elegantissim poeta Ausiàs March nouament reuistes y estampades ab gran cura y diligentia posades totes les declarasions dels uocables scurs molt largament en la taula [Transcripció]

Realizar otra búsqueda