Chronica o comentaris del gloriosissim e invictissim Rey en Jacme Primer Rey d'Aragó, de Mallorques e de Valencia compte de Barcelona e de Montpesler : dictada per aquell en sa llengua natural / de nou feyta estampar per Marian Aguiló y Fuster

Realizar otra búsqueda