Correspondència entre Joanot Martorell i Joan de Monpalau conservada al Ms. 7811. Lletres de Batalla, de la Biblioteca Nacional de Madrid / edició, transcripció i notes de Stefano M. Cingolani

Realizar otra búsqueda