Anàlisi comparativa de dues traduccions hispàniques (catalana i castellana) de la "Historia destructionis Troiae" de Guido delle Colonne / Joan M. Perujo Melgar

Realizar otra búsqueda