Èpica llatina per a Jaume I: el poema "Triumphus Valentinus" del "novator" valencià Josep Ignasi Barberà / Antonio Biosca i Bas

Realizar otra búsqueda