Lletra feta per Petrarcha: traducció catalana que es conserva al Ms. 7811. Lletres de Batalla, de la Biblioteca Nacional de Madrid

Lletra feta per Petrarcha: traducció catalana que es conserva al Ms. 7811. Lletres de Batalla, de la Biblioteca Nacional...

Reproducció digital de la còpia en microfilm del Ms. 7811 de la Biblioteca Nacional (Espanya), ff. 75r-82v.

The Petrarchan sources of La Celestina / by A. D. Deyermond

The Petrarchan sources of La Celestina / by A. D. Deyermond

Edición digital basada en la de Oxford, University Press, 1961

Lletra feta per Petrarcha

Lletra feta per Petrarcha

Edició digital basada en l'edició de Stefano M. Cingolani, Lletra feta per Petrarcha : traducció catalana que es conserva al Ms. 7811. Lletres de Batalla, de la Biblioteca Nacional de Madrid, Alacant,...

Petrarquismo y rima en -ento / Juan Manuel Rozas

Petrarquismo y rima en -ento / Juan Manuel Rozas

Otra ed. en: Homenaje al Profesor F. Sánchez Escribano, Madrid : Alcalá, 1969, pp. 67-85