Estudis sobre el manuscrit lul·lià F-129 del Col·legi de la Sapiència de Palma / Albert Soler

Estudis sobre el manuscrit lul·lià F-129 del Col·legi de la Sapiència de Palma / Albert Soler

Edició digital a partir de Revista Caplletra, núm. 41 (Tardor 2006), pp. 9-42

Cuentos efímeros. Ejemplo verosímil y diálogo en el Llibre de meravelles / José Aragüés Aldaz

Cuentos efímeros. Ejemplo verosímil y diálogo en el Llibre de meravelles / José Aragüés Aldaz

Edició digital a partir de l'edició de Caplletra. Revista Internacional de Filologia, núm. 62 (primavera de 2017), pp. 127-152

D.O.M.A. Nouus de Medicina veterum tam Hippocratica, quam Hermetica tractatus : in cuius priore parte dogmata plaeraq[ue] inter vtriusque Professores recentes controuersa, aduersus vltimum per Iosephum Michelium Paracelsitorum conatum discutiuntur, in posteriore vniuersale alchymistarum, autoribus Lullio & Arnoldo, quam liquidissimè exponitur ... / autore Andrea Libavio ...

D.O.M.A. Nouus de Medicina veterum tam Hippocratica, quam Hermetica tractatus : in cuius priore parte dogmata plaeraq[ue...

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid

Nombres: Tercer rostro interior aéreo : Ramon Llull (Raimundo Lulio); Primer rostro interior terrestre : Arnau de Vilanova; Tercer rostro interior igneo : Friedrich Nietzsche / Daniel Gutmán

Nombres: Tercer rostro interior aéreo : Ramon Llull (Raimundo Lulio); Primer rostro interior terrestre : Arnau de Vilano...

Edición digital a partir de Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 320-321 (febrero y marzo de 1977), pp. 300-307

Una lectura del Llibre de meravelles como Ars praedicandi / Fernando Domínguez Reboiras

Una lectura del Llibre de meravelles como Ars praedicandi / Fernando Domínguez Reboiras

Edició digital a partir de Revista Caplletra, núm. 43 (Tardor 2007), pp. 131-160

Alguns apunts sobre Salzinger com a traductor de Llull  / Josep E. Rubio

Alguns apunts sobre Salzinger com a traductor de Llull / Josep E. Rubio

Edició digital basada en l'edició de Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata = Mediaeval studies in honour Curt Wittlin = Estudis medievals en homenatge a Curt Wittli, Alacant, Institut Interuniversita...