author
Crònica del rei en Jacme

Crònica del rei en Jacme

Reproducció digital del manuscrit datat a Poblet, Celestí Destorrents, 1343, 17 set.. -- Localització: Biblioteca de la Universtitat de Barcelona. Fons de reserva, sig. Ms. 1

Sentencia donada per lo rey en Jacme sobre los delmes e primicies del regne de Valentia

Sentencia donada per lo rey en Jacme sobre los delmes e primicies del regne de Valentia

Reproducció digital de l'edició de Valentia, Lambert Palmart, 10 setembre, 1487.

Cronice Illustrissimi Regis Aragonum domini Jacobi victorissimi principis

Cronice Illustrissimi Regis Aragonum domini Jacobi victorissimi principis

Reprodució digital del manuscrit datat a 1314. -- [3] f. de guarda, [90] f., [3] f. de guarda ; 300x205 mm . -- Al f. 5 hi ha unes notes contemporànies sobre aquesta aquesta versió de la crònica del r...

Chronica, o commentari del gloriosissim e invictissim Rey en Iacme .. e scrita per aquell en sa llengua natural ... e treyta del Archiu del Molt Magnifich Rational de la Insigne ciutat de Valencia hon stava custodiada / Crònica de Jaume I; llibre dels fets

Chronica, o commentari del gloriosissim e invictissim Rey en Iacme .. e scrita per aquell en sa llengua natural ... e tr...

Reproducciò digital de l'edició de Valencia, En casa de la Biuda de Ioan Mey Flandro, 1557. Localizació: Biblioteca Nacional (España), Sig. R-15398.

Chronica del rey Don Jayme de Aragon

Chronica del rey Don Jayme de Aragon

Reproducció digital del manuscrit datat al segle XVI. Localització: Biblioteca de la Real Academia de la Historia Ms. 4769

Historia del molt alt y invictissim senyor lo Rey Don Jayme de Aragon primer de aquest nom cognomenat lo gran Conquistador. Composta y Ordenada per lo mateix Rey que la escrigue de sa propia ma. Escrita en Barcelona per Jaume Farrera, studiant, natural de Gronollers, en lo Any 1619. Per orde y manament del senyor Jaume Ramon Vila, Sacerdot.

Historia del molt alt y invictissim senyor lo Rey Don Jayme de Aragon primer de aquest nom cognomenat lo gran Conquistad...

Reproducció digital del manuscrit datat a Barcelona, 1619. -- Localització: Biblioteca de la Universtitat de Barcelona. Fons de reserva, sig. Ms. 69

Conquista de Valencia o Comentarios del Rey Don Jaime el Conquistador sobre la misma conquista [Ms. III. Y. 5] (h. 108-135v)

Conquista de Valencia o Comentarios del Rey Don Jaime el Conquistador sobre la misma conquista [Ms. III. Y. 5] (h. 108-1...

Reproducción digital del manuscrito de Francisco Pérez Bayer, Copia de varios manuscritos catalanes de la Biblioteca San Lorenzo de El Escorial, 1779, [Ms. III. Y. 5] (h. 108-135v). Localización: Bibl...

Aquest es lo comançament del prolech sobre el libre que feu el Rei en Jacme per la gracia de Deu Rei de Aragó e de Mallorques e de Valencia compte de Barchelona e d'Urgel e señor de Monpeller de tots los fets e deles gracias que n[ost]re señor li feu en la sua vida

Aquest es lo comançament del prolech sobre el libre que feu el Rei en Jacme per la gracia de Deu Rei de Aragó e de Mallo...

Reproducción digital del Manuscrito original copiado entre 1601 - 1700. Localización: Biblioteca Nacional (España). Sig. MSS/893

Llibre dels feits del rei en Jacme

Llibre dels feits del rei en Jacme

Reproducció digital del Ms. 10121 de la Biblioteca Nacional (España). -- 114 (= II + 110 + II) ff ; 31 x 24, 27 x 18, 27 x 8.5.-- Colació: 15(2) -18(6) - 19(2), sense reclams ni restes de signatures d...