author
 La data de naixement de Bernat Metge i d’Andreu Febrer, notaris i escriptors  / Lluís Cabré, Jaume Torró

La data de naixement de Bernat Metge i d’Andreu Febrer, notaris i escriptors / Lluís Cabré, Jaume Torró

Edició digital basada en l'edició de Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata = Mediaeval studies in honour Curt Wittlin = Estudis medievals en homenatge a Curt Wittli, Alacant, Institut Interuniversita...

Dos lectors antics del mestre Ausiàs March i un context / Lluís Cabré

Dos lectors antics del mestre Ausiàs March i un context / Lluís Cabré

Edició digital basada en l'edició d' Ausiàs March: textos i contextos, València [etc.], Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana [etc.], 1997, pp. 59-71. Edició de la Biblioteca Virtual Joan...