Sobre la diversitat de manifestacions literàries en la segona meitat del segle XV: contactes entre les obres i els autors / Marinela Garcia Sempere

Sobre la diversitat de manifestacions literàries en la segona meitat del segle XV: contactes entre les obres i els autor...

Edició digital a partir de l'edició de Caplletra. Revista Internacional de Filologia, núm. 34 (primavera de 2003), pp. 55-77

Meditationes vitae Christi : La terça part del Cartoxà o Vida de Jesús / [Ludolphus de Saxonia]; trelladat per Johan Roiç de Corella

Meditationes vitae Christi : La terça part del Cartoxà o Vida de Jesús / [Ludolphus de Saxonia]; trelladat per Johan Roi...

Reproducció digital de l'original conservat a la Biblioteca Històrica de la Universitat de València

Un ascle en l'edició crítica de la poesia de Joan Roís de Corella / Josep Lluís Martos

Un ascle en l'edició crítica de la poesia de Joan Roís de Corella / Josep Lluís Martos

Reproducció digital de l'edició de Armando López Castro i María Luzdivina Cuesta Torre (eds.), Actas del XI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Universidad de Leó...

Entre el

Entre el "Cartoixà" de Corella i el "Tirant" / Germà Colón Domènech

Altra edició: Vicent Martines (ed.), Estudis sobre Joan Roís de Corella, Alcoi, Marfil, 1999, pp. 125-132 (Universitas, 8)

Ausiàs March i Joan Roís de Corella: relacions familiars / Jaume José Chiner Gimeno

Ausiàs March i Joan Roís de Corella: relacions familiars / Jaume José Chiner Gimeno

Edició digital basada en Jaume Chiner Gimeno (ed.), Ausiàs March i la València del segle XV (1400-1459), València, Generalitat Valenciana, pp. 521-552, revisada i actualitzada amb les correccions real...

Si·l ferro calt refreda la mà casta

Si·l ferro calt refreda la mà casta

Reproducció digital del manuscrit Jardinet de Orats... datat a 1486, fols. 143v - 144r. Localització: Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona, Ms. 151

"Amor es tal que, si us obre la porta, / tart s'esdevé que pels altres la tanque": una reinterpretació de la "Tragèdia d...

Reproducció digital de l'edició de Rafael Alemany Ferrer, Josep Lluís Martos Sánchez i Josep Miquel Manzanaro Blasco (eds.), Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura M...

"Sotsmissió amorosa": uns poemes mal editats de Joan Roís de Corella / Josep Lluís Martos

Reproducció digital de l'edició de Llengua i Literatura, 20, pp. 7-25. Localització: RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante