ca
El

El "Tirant lo Blanc" i la "Història del rei Omar an-Numan" / Joan M. Perujo

Altra ed. en: Miscel·lània Germà Colón. 4 Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995 pp. 107-123 (Estudis de Llengua i Literatura catalanes ; 31)

Funus triumpho simillimum? : consideracions al voltant de la mort i del dol per Tirant lo Blanc / Tomàs Martínez Romero

Funus triumpho simillimum? : consideracions al voltant de la mort i del dol per Tirant lo Blanc / Tomàs Martínez Romero

Altra ed. en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, núm. 74-1 (enero-junio 1998), pp. 23-48.

Tirant lo Blanch [British Library] / Joanot Martorell

Tirant lo Blanch [British Library] / Joanot Martorell

Reproducció digital del microfilm de l'incunable de la British Library. Edició de Valencia, [Nicolau Spindeler], 1490

Llegir Tirant lo Blanc (I i II) / Rafael Beltran Llavador

Llegir Tirant lo Blanc (I i II) / Rafael Beltran Llavador

Altra ed., LLegir Tirant lo Blanc (I i II), en El temps. Apèndix. El món del Tirant, núm. 24 i 25 (1991)

La doctrina cavalleresca lul·liana en l'obra de Joanot Martorell : l'episodi de l'ermità / Josep Lluís Martos

La doctrina cavalleresca lul·liana en l'obra de Joanot Martorell : l'episodi de l'ermità / Josep Lluís Martos

Altra ed. en : Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, núm. 30 (1995) (Miscel·lània Germà Colon ; 3) pp. 37-46.

Correspondència de Galceran Martorell amb Manuel de Villanova i Ausias March conservada al Ms. 7811. Lletres de Batalla, de la Biblioteca Nacional de Madrid

Correspondència de Galceran Martorell amb Manuel de Villanova i Ausias March conservada al Ms. 7811. Lletres de Batalla,...

Reproducció digital de la còpia en microfilm del Ms. 7811 de la Biblioteca Nacional (Espanya), ff. 171r-175r, 237v.