L'empremta del mar en l'obra poètica d'Emili Rodríguez Bernabeu / Isabel Marcillas

L'empremta del mar en l'obra poètica d'Emili Rodríguez Bernabeu / Isabel Marcillas

Edición digital a partir de Carles Cortés (ed.), El mar en les literatures de la Mediterrània Occidental = La mer dans les littératures de la Méditerranée occidentale = El mar en las literaturas del M...

Identité et Medditerranée dans N'zid de Malika Mokeddem / Josefina Bueno Alonso, Víctor Domínguez Lucena

Identité et Medditerranée dans N'zid de Malika Mokeddem / Josefina Bueno Alonso, Víctor Domínguez Lucena

Edición digital a partir de Carles Cortés (ed.), El mar en les literatures de la Mediterrània Occidental = La mer dans les littératures de la Méditerranée occidentale = El mar en las literaturas del M...

Una aproximación sociológica y cultural al Mar desde la Tragedia Griega / Juan Antonio Roche Cárcel

Una aproximación sociológica y cultural al Mar desde la Tragedia Griega / Juan Antonio Roche Cárcel

Edición digital a partir de Carles Cortés (ed.), El mar en les literatures de la Mediterrània Occidental = La mer dans les littératures de la Méditerranée occidentale = El mar en las literaturas del M...

La mar des de l'exili : la pàtria llatina de Nicolau M. Rubió / Maria Llombart Huesca

La mar des de l'exili : la pàtria llatina de Nicolau M. Rubió / Maria Llombart Huesca

Edición digital a partir de Carles Cortés (ed.), El mar en les literatures de la Mediterrània Occidental = La mer dans les littératures de la Méditerranée occidentale = El mar en las literaturas del M...

La mar d'amor i de pena : l'Odissea en L'hora violeta de Montserrat Roig / M. Àngels Francés

La mar d'amor i de pena : l'Odissea en L'hora violeta de Montserrat Roig / M. Àngels Francés

Edición digital a partir de Carles Cortés (ed.), El mar en les literatures de la Mediterrània Occidental = La mer dans les littératures de la Méditerranée occidentale = El mar en las literaturas del M...

Festividad y representación en el Mediterráneo peninsular / Virgilio Tortosa

Festividad y representación en el Mediterráneo peninsular / Virgilio Tortosa

Edición digital a partir de Carles Cortés (ed.), El mar en les literatures de la Mediterrània Occidental = La mer dans les littératures de la Méditerranée occidentale = El mar en las literaturas del M...

Mediterrània : la teatralización del mar en Comediants / Natatxa Leal Rivas

Mediterrània : la teatralización del mar en Comediants / Natatxa Leal Rivas

Edición digital a partir de Carles Cortés (ed.), El mar en les literatures de la Mediterrània Occidental = La mer dans les littératures de la Méditerranée occidentale = El mar en las literaturas del M...

Le Portugal et la hantise de la mer / Lucette Petit

Le Portugal et la hantise de la mer / Lucette Petit

Edición digital a partir de Carles Cortés (ed.), El mar en les literatures de la Mediterrània Occidental = La mer dans les littératures de la Méditerranée occidentale = El mar en las literaturas del M...

El mar com a recurs literari en les narradores mallorquines actual : els contes de Carme Riera / Carles Cortés

El mar com a recurs literari en les narradores mallorquines actual : els contes de Carme Riera / Carles Cortés

Edición digital a partir de Carles Cortés (ed.), El mar en les literatures de la Mediterrània Occidental = La mer dans les littératures de la Méditerranée occidentale = El mar en las literaturas del M...

La mer, ses rivages, ses mots : outils d'écriture poétique. Incursion dans l'oeuvre poétique de Miguel Martí i Pol / Montserrat Prudon Moral

La mer, ses rivages, ses mots : outils d'écriture poétique. Incursion dans l'oeuvre poétique de Miguel Martí i Pol / Mon...

Edición digital a partir de Carles Cortés (ed.), El mar en les literatures de la Mediterrània Occidental = La mer dans les littératures de la Méditerranée occidentale = El mar en las literaturas del M...