Libre de ordinations de la confraria dels sperters

Manifestación

Autores
Identificador
223396
Lugar de producción
Barcelona, 1488-171.
Idioma
catalán
Nota de edición
Reproducció digital del manuscrit datat a Barcelona, 1488-171. -- Nota: Josehus Martí scrivit (f. 72r). -- Diverses mans. -- Tít. a la portadella: "llibre dels sparters. -- Pergamí. -- Als f. 6-16, espai reservat per inicials de paràgraf. -- F. 27r, 29r, 30r, 39r-v, 67r-77v en blanc, tres num. antigues: la primera del XV, guillotinada en números romans, i-[xxii]f. i les dues següents mes tardanes. -- Referències: cf. Llibre de les ordinations fetes sobre lo offici de mostaçaf, ms. L-72 (Font: Institut Municipal d'Història). -- Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. Ms. 2081.
Materias
 • Manuscrits catalans -- Barcelona -- S. XV/XVIII
 • Vidrio -- Industria
 • Vidre -- Industria i comerç -- Barcelona -- S. XV/XVIII
 • Espartería
 • Manuscritos -- Barcelona
 • Ordenances municipals -- Manuscrits -- Barcelona
 • Ordenanzas municipales -- Manuscritos -- Barcelona
 • Confraries -- Barcelona -- S. XV/XVIII
 • Espart -- Industria i comerç -- Barcelona -- S. XV/XVIII
 • Cofradías -- Barcelona
 • Barcelona -- Comerç -- Història -- S. XV/XVIII
Notas
 • Conté: "Taula de les cose contengudes en les ordinacions fetes per los honorables consellers e proòmens de Barcelona sobre los officis de sparters e vedriers" (f. 4r-5r) ; Capítols de la confraria dels esparters (f. 6r-16r) ; Ordinacions de l'offici o exercici dels sperters fetes per los honora[b]les consellers e prohòmens de la present ciutat de Barchinona a xv de nohembre any mcccclxxxii" (f. 16r-28r) ; Còpia de diferents documents en relació amb la confraria dels esparters: concòrdies, privilegis, etc (f. 28r-66r)
Ítems
Enlaces

Exportar

 • RDF
 • JSON
 • BibTeX

Realizar otra búsqueda