Más información

Título:
Cadernos Ramón Piñeiro, III (Cadernos galegos de pensamento e cultura). Bibliografía e hemerografía de Ramón Piñeiro : unha contribución / Luís Alonso Girgado, María Cuquejo Enríquez, Teresa Monteagudo Cabaleiro
Idioma:
gallego
Nota de edición:
Edición digital a partir de la edición de Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2003 (Cadernos Ramón Piñeiro ; 3)
Autor:
Alonso Girgado, Luís
Otro rol:
Cuquejo Enríquez, María
Otro rol:
Monteagudo Cabaleiro, Teresa
Materia:
Piñeiro, Ramón, 1915-1990