Más información

Título:
Cadernos Ramón Piñeiro, V (Cadernos galegos de pensamento e cultura). Cartas de Ramón Piñeiro a Ricardo Carballo Calero / edición de Luís Alonso Girgado, María Cuquejo Enríquez, Carmen Fariña Miranda
Producción:
Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, [s.a.]
Idioma:
gallego
Nota de edición:
Edición digital a partir de la edición de Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, [s.a.]
Autor:
Alonso Girgado, Luís
Otro rol:
Cuquejo Enríquez, María
Otro rol:
Fariña Miranda, Carmen
Materia:
Carballo Calero, Ricardo, 1910-1990
Materia:
Piñeiro, Ramón, 1915-1990