Más información

Título:
Ara ojats queus fan a saber de part de la S.C.R.M. E per aquella De part del molt Illustre Don Iaume Ferrer ... regent la Lloctinencia y Capitania general en la present ciutat y regne de Valencia. Que per quant jatsia la Magestat del Rey ... ab sa Real Pragmatica Dat. en Madrid en vint y hu del mes de Giner del Any M.D. huytanta quatre ... haja prohibit la delacio de totes y qualseuol escopetes de pedrenyal, aixi llargues, com curtes ... se mana fer y publicar la present publica Real crida en la present ciutat de Valencia ...
Producción:
[Valencia : s.n.], [1606?]
Idioma:
catalán
Nota de edición:
Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia
Autor:
València (Regne). Virrei (1606: Jaume Ferrer)
Otro rol:
Ferrer,Jaume, n.ca.1543
Materia:
Armes de foc -- Comunitat Valenciana -- Dret i legislació -- S.XVII -- Obres anteriors a 1800

Otras colecciones

  • Fondo Antiguo de Universidades y Colecciones Singulares
  • Universitat de València. Fondo Antiguo y Colecciones Singulares