Chronica de Espanya fins aci no diuulgada: que tracta dels nobles e inuictissims reys dels gots, y gestes de aquells y dels co[m]tes de Barcelona e reys de Arago ... / compilada per ... Pere Miquel Carbonell ...

Manifestación

Autores
Lugar de producción
Barcelona, per Carles Amoros y ha despesas de ... Jaume Manescal y ... Raphael Deuder Major y ... Jonot Gordiola y ... Jonot Trinxer ..., 15 noembre 1546 [i.e. 1547].
Idiomas
Nota de edición
Reproducció digital de Barcelona, per Carles Amoros y ha despesas de ... Jaume Manescal y ... Raphael Deuder Major y ... Jonot Gordiola y ... Jonot Trinxer ..., 15 noembre 1546 [i.e. 1547]. Localització: Biblioteca de Catalunya. Sig. 12-V-65
Materias
  • Aragó -- Història
Notas
  • Existeix una altra emissió amb el tít. a port. "Chroniques de Espanya fins aci no diuulgades ..." i diferències en la foliació Peu d'impr. obtingut del colofó, llevat de la data obtinguda de la menció d'ed. a la port.
Enlaces
Chronica de Espanya fins aci no diuulgada: que tracta dels nobles e inuictissims reys dels gots, y gestes de aquells y dels co[m]tes de Barcelona e reys de Arago ... / compilada per ... Pere Miquel Carbonell ...

Exportar

  • RDF
  • JSON
  • BibTeX

Ediciones y traducciones

Realizar otra búsqueda